Š
peciálne poďakovanie patrí Fakulte Zdravotníctva SZU v Banskej Bystrici za poskytnutý priestor a podporu. Ďakujeme

Miesto konania prednášok a dielní

Učebňa D303 najvyššie podlažie bloku D, po vystúpení z výťahu (schodiska) vľavo.

 

Fakulta zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici
Sládkovičova 21
974 05 Banská Bystrica

 

 

MAPA (klikni)