Inštitút celistvosti človeka – ICC

Je informačný projekt pre širokú verejnosť. Cieľom tohto projektu,  je prostredníctvom bezplatných prednášok a praktických dielní priniesť informácie, ktoré môžu prispieť k osobnému rastu a získaniu väčšieho rozhľadu pre každého, kto sa ho aktívne, alebo pasívne zúčastní.

Projekt nie je zameraný na finančný profit jednotlivca, alebo skupiny. Jediným ziskom sú informácie z neho získané.

ICC vzniklo iniciatívou 4 zakladateľov (viď kontakty), ako vnútorná potreba zdieľať a hľadať komplexné poznatky zo všetkých oblastí od zdravia až po sociálne vedy, ktoré môžu pomôcť nájsť všetkým zúčastneným  integritu a pohodu v bežnom živote a práci.

ICC si zakladá na voľnosti pri výbere tém, ako aj prednášajúcich.

ICC účelovo ani komerčne nepresadzuje názory žiadnych organizácii, náboženstiev ani filozofii. Poslucháči ako aj prednášajúci s nadobudnutými informáciami narábajú podľa vlastného uváženia a na vlastnú zodpovednosť.

Za ICC sa na Vašu aktívnu alebo pasívnu účasť teší zakladajúci kolektív:

PhDr. Daniel Gurín, Ph.D.

Mgr. Zuzana Frčová, Ph.D.

Mgr. Denisa Ivaničová

Mgr. Martin Frčo